ES projektai

E-komercijos modelio diegimas UAB „Mazgas" siekiant optimizuoti verslo procesą ir didinti veiklos efektyvumą.

13.1.1-LVPA-K-860-01-0095

Projekto metu numatoma išvystyti UAB „Mazgas” poreikius atitinkančią klientų valdymo sistemą išplėtojant esamus funkcionalumus bei pridedant naujų, atsižvelgiant į įmonėje vykdomus specifinio pobūdžio procesus.
Projekto išlaidų suma 66 300,00 EUR

Projekto įgyvendinimui skirtas 49 725,00 EUR finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo

Numatoma projekto trukmė – 12 mėnesių.